02-9400-595 לא בשבת info@konenut.com

מועצה אזורית שומרון אגף הבטחון

מועצה אזורית שומרון

צוות 3

מודיעין אזרחי

ישוב אלון מורה מחלקת ביטחון

ישוב איתמר מחלקת ביטחון

ישוב יצהר מחלקת ביטחון

ישוב שילה מחלקת ביטחון

ישוב גבעת אסף מחלקת ביטחון

ישוב רחלים מחלקת ביטחון

ישוב מכמש מחלקת ביטחון

ישוב אלון מחלקת ביטחון

ישוב פדואל מחלקת ביטחון

ישוב שבות רחל מחלקת ביטחון

ישוב אחיה מחלקת ביטחון

ישוב עלי מחלקת ביטחון

ישוב עטרת מחלקת ביטחון

ישוב אש קודש מחלקת ביטחון

ישוב מגדלים מחלקת ביטחון

×